Комунальний дошкільний навчальний заклад № 5 «Казочка» розташований за адресою: м. Вінниця, вул.. Червоноармійська, 85 а. На підставі рішення Вінницької міської ради набув статус юридичної особи з моменту державної реєстрації. Рішення Вінницької міської ради № 698 від 30.03.2012р.. Заклад розпочав свою роботу 01.09.2012  року. Проектна потужність – 110 місць.

       ДНЗ № 5 (далі дошкільний заклад) є комунальною власністю територіальної  громади  м. Вінниці, який здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та статуту ДНЗ.

       Головним завданням дошкільного закладу є реалізація  державної політики в галузі освіти, забезпечення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, розвиток творчих здібностей та інтересів, забезпечення гармонійного розвитку кожного вихованця для нормального функціонування в суспільстві.

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

6

для дітей раннього віку (до 3-го року життя)

(інклюзивна )

1

для дітей молодшого дошкільного віку (4-го року життя)

2

для дітей середнього дошкільного віку (5-го року життя) інклюзивна

1

для дітей старшого дошкільного віку (6-го року життя)

2

3.

Режим роботи груп:

 

12 годин

6

4.

Кількість вихованців

201

5.

Кількість працівників усього

36

педагогічний персонал

16

обслуговуючий персонал

20

 

   У 2018 – 2019 навчальному році форми організації освітнього процесу будуються на основі Концепції ДНЗ, Базового компоненту дошкільної освіти, Програми виховання та навчання дітей від двох до семи років «ДИТИНА»

        Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 12 вихователів, 1 музичний керівник. Усього 16 педагогів.

 

Змістові напрями  на 2018–2019 навчальний рік:

  1. Зміцнення здоров’я дітей через реалізацію ефективних форм фізичного виховання.оздоровлення розвиток психічних якостей та формування навичок здорового способу життя.
  2. Забезпечення ствлрення умов для підвищення рівня правової культури всіх учасників освітньогопроцесу.
  3. Збагачення життєвого досвіду вихованців і ігровій діяльності.
  4. Продовжувати роботу з питань інтеграції дітей з особливими потребами.Створити умови соціальної адаптації для розвитку,навчання,виховання дітей з особливими  потребами.Забезпечення рівних можливостей для подальшого успішногол шкільного навчання всім дітям старшого дошкільного віку.