Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Відповідно до рішення педагогічної ради в КЗ «ДНЗ №5 ВМР»  (протокол №1  від 29.08.2023 року) освітній процес здійснюється за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України та парціальними програмами.

Зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти забезпечується через освітню програму  Дитина від 2-7 років рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист МОНУ від 12.01.2021 № 33).

Організація освітнього процесу у групах загального розвитку   та інклюзивних групах здійснюється за освітніми  програмами для роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби (відповідно до нозології), рекомендовані Міністерством освіти і науки України:

— програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко», автори: Сак Т.В., Прохоренко Л.І., Соколова Г.Б., Дмітрієва М.В., Бабяк О.О., Баташева Н.І., Недозім І.В. (наказ МОН України від 24.07.2018 №802).

Варіативні (парціальні програми)

Варіативна складова  Базового компонента дошкільної освіти реалізується через  парціальні програми у різних видах діяльності.

У 2023/2024 навчальному році будуть упроваджуватись такі парціальні програми для інтеграції їх змісту у різні види діяльності:

— «Казкова фізкультура — програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку ,   автор Єфименко М.М. (лист ІІТЗО від 09.07.2019 №22.1/12-Г-627);

—  Формування математичної компетентності у дітей дошкільного віку. Автор Зайцева Л.І. (Пр.№3 від 25.06.2021 зареєстровано у каталозі № 1.0008-2021)

— «Україна – моя Батьківщина» Програма національно –патріотичного виховання дітей дошкільного віку. За наук.ред. Рейповської О.Д., авт: Каплуновська О.М.. Кичата 1.1, Палець Ю.М. (Лист  ІМЗО від25.03.2016.№2.1/12-Г-85)

— Моя країна-Україна , парціальна програма з патріотичного виховання для дітей старшого дошкільного віку. Автори Гавриш Н.В., Косенчук О.Г., Піроженко Т.В.(П.р №4  від 29.06.2022, №1.0013-2022

— Скарбниця моралі. Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку видання 2 зі змінами і доповненнями) лохвицька Л.В. (лист ІМЗО від 08.11.2019 №22 1/12 –Г-1054)

— Лідер живе у кожному. Парціальна програма для закладів дошкільної освіти по формуванню лідерського потенціалу дітей дошкільного віку. Авторський колектив Гавриш Н, Безсонова О, Безрукова О, Воронов В.