Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 5 Вінницької міської ради»

Електронна пошта закладу: dnz5@galaxy.vn.ua

Розташований за адресою: м. Вінниця, вул.. Стрілецька, 85 а. На підставі рішення Вінницької міської ради набув статус юридичної особи з моменту державної реєстрації. Рішення Вінницької міської ради № 698 від 30.03.2012р.. Заклад розпочав свою роботу 01.09.2012  року. Проектна потужність – 100 місць.

     КЗ » ДНЗ № 5 ВМР» (далі дошкільний заклад) є комунальною власністю територіальної  громади  м. Вінниці, який здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та статуту ДНЗ.

       Головним завданням дошкільного закладу є реалізація  державної політики в галузі освіти, забезпечення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, розвиток творчих здібностей та інтересів, забезпечення гармонійного розвитку кожного вихованця для нормального функціонування в суспільстві.

Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 6
Для дітей раннього віку (3-го року життя) група №1,5 2
Для дітей молодшого дошкільного віку (4-го року життя) група №2 1
Інклюзивна для дітей старшого дошкільного віку (6-го року життя) №4 1
Для дітей середнього дошкільного віку       (5-го року життя)  №3 , №6 —  інклюзивна      2
3. Режим роботи груп:  
12 годин 6
4. Кількість вихованців 115
5. Кількість працівників усього 36
педагогічний персонал 16
обслуговуючий персонал 20

    У 2023 – 2024 навчальному році форми організації освітнього процесу будуються на основі Стратегії забезпечення якості освіти , Базового компоненту дошкільної освіти, Програми виховання та навчання дітей від двох до семи років «ДИТИНА»

        Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 11 вихователів, 1 музичний керівник, 1 асистента вихователів. Усього 16 педагогів.

               

 

  ЗМІСТОВІ НАПРЯМИ НА 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

  1. Розпочати роботу по формування громадянської ідентичності засобами культурних надбань Східного Поділля.
  2. Продовжити роботу щодо формування здоров’язбережувальної компетентності дитини: знайомити з умовами збереження власного здоров’я, значенням рухової активності та безпечного харчування в зміцненні здоров’я, впливом природних чинників на стан здоров’я.
  3. Формувати у  дітей дошкільного віку основи екокультури та осмисленного ставлення до живої природи.
  4. Удосконалити роботу з педагогами щодо оволодіння засобами новітніх комп`ютерних технологій, алгоритмом та інструментами їх використання в освітньому процесі ЗДО

     ЗАВДАННЯ НА ЛІТНІЙ ПЕРІОД

В ході літнього оздоровчого періоду педагогічний колектив закладу буде вирішувати наступні завдання:

  1. Створити умови для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій.
  2. Формувати у дітей елементарнних уявлень про природу засобами дослідницько-експерементальної діяльності та розвиток емоційно-ціннісного екологічного ставлення до природного довкілля.
  3. Активізувати взаємодії з батьками з питання забезпечення психоемоційного комфорту дитини .