Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 5 Вінницької міської ради» розташований за адресою: м. Вінниця, вул.. Стрілецька, 85 а. На підставі рішення Вінницької міської ради набув статус юридичної особи з моменту державної реєстрації. Рішення Вінницької міської ради № 698 від 30.03.2012р.. Заклад розпочав свою роботу 01.09.2012  року. Проектна потужність – 110 місць.

     КЗ » ДНЗ № 5 ВМР» (далі дошкільний заклад) є комунальною власністю територіальної  громади  м. Вінниці, який здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та статуту ДНЗ.

       Головним завданням дошкільного закладу є реалізація  державної політики в галузі освіти, забезпечення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, розвиток творчих здібностей та інтересів, забезпечення гармонійного розвитку кожного вихованця для нормального функціонування в суспільстві.

Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 6
Інклюзивна для дітей раннього віку (3-го року життя) 1
Інклюзивна для дітей молодшого дошкільного віку (4-го року життя)  1
 для дітей старшого дошкільного віку (6-го року життя)  2
для дітей середнього дошкільного віку (5-го року життя) 2
3. Режим роботи груп:  
12 годин 6
4. Кількість вихованців  203
5. Кількість працівників усього 37
педагогічний персонал 17
обслуговуючий персонал 20

    У 2020 – 2021 навчальному році форми організації освітнього процесу будуються на основі Стратегії забезпечення якості освіти , Базового компоненту дошкільної освіти, Програми виховання та навчання дітей від двох до семи років «ДИТИНА»

        Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 12 вихователів, 1 музичний керівник, 2 асистента вихователів. Усього 17 педагогів.

                   ЗМІСТОВІ НАПРЯМИ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

  1. Розпочати роботу із впровадження нетрадиційних методів і технологій для логіко-математичного та сенсорного розвитку дошкільнят.
  2. Використання інноваційних педагогічних технологій для покращення комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників.
  3. Створити умови для реалізації творчого потенціалу та розширенням функціональних можливостей організму дошкільників засобами фізичного виховання
  4. Удосконалити взаємодію всіх учасників освітнього процесу засобами ІКТ

 

                                       ЗАВДАННЯ НА ЛІТНІЙ ПЕРІОД

В ході літнього оздоровчого періоду педагогічний колектив закладу буде вирішувати наступні завдання:

  1. Продовжити роботу щодо реалізації системи заходів, спрямованих на оздоровлення та фізичний розвиток дітей, їхнє моральне виховання, розвиток цікавості та пізнавальної активності, формування культурно-гігієнічних і трудових навиків.
  1. Формування здоров’язберігаючої компетентності, доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, бережного ставлення кожної дитини до власного здоров’я як найвищої людської цінності.
  1. Створення комфортних умов перебування дошкільників в період літнього оздоровлення через забезпечення сучасного предметно-ігрового середовища.