Статут закладу освіти

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад педагогів

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Фактична кількість дітей, що зараховані до закладу

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад в закладі

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу

Порядок прийому дітей до закладу

Перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Інформація про використання публічних коштів

Умови доступності закладу для дітей з особливими потребами

Розмір плати для батьків за харчування дітей в закладі

Матеріально-технічне забезпечення закладу